КОНТАКТ
Е-ПОШТА
contact@jzuzelezara.mk
ТЕЛЕФОН
++ 389 (0)2 2657 051

Пребарајте на нашата веб страна

КОНТАКТ

 

JZU ZELEZARA WEB FULL

 

Јавна здравствена установа Поликлиника на секундарно ниво ЖЕЛЕЗАРА - Скопје
   
ул. 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР. 18, 1000 СКОПЈЕ
++ 389 (0)2 2657 051 / информации
++ 389 (0)2 2657 000 / директор
contact@jzuzelezara.mk

 

КАБИНЕТИ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ УСЛУГИ
ОЧНИ БОЛЕСТИ +389 (0)76 344 592
ИНТЕРНА МЕДИЦИНА +389 (0)2 2657 039
ДИЈАБЕТ +389 (0)2 2657 039
ИНСУЛИНСКА АПТЕКА +389 (0)2 2657 008
НЕВРОЛОГИЈА +389 (0)2 2657 064
ПСИХОЛОГИЈА +389 (0)2 2657 012
ПСИХИЈАТРИЈА +389 (0)2 2657 064
УВО, НОС И ГРЛО +389 (0)2 2657 032
ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА +389 (0)78 259 364
КОЖНИ БОЛЕСТИ +389 (0)78 257 683
РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА +389 (0)2 2657 051
ЛАБОРАТОРИЈА +389 (0)2 2657 021 и +389 (0)76 488 984

 

МЕДИЦИНА НА ТРУД
ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ НА ВРАБОТЕНИ +389 (0)2 2657 000 и +389 (0)2 2657 031

 

ЛОКАЦИЈА

 

 

Контакт информации

 

BANER WEB

   
ул. 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР. 18
1000 СКОПЈЕ
++ 389 (0)2 2657 051 / информации
++ 389 (0)2 2657 000 / директор
contact@jzuzelezara.mk
Локација

 

СОГЛАСНОСТ ЗА КОЛАЧИЊА (COOKIES)

Интернет страната www.jzuzelezara.mk може да користи т.н. колачиња (cookies) за да се подобри прелистувањето, да се зачуваат одредени кориснички поставувања и да се поедностави интеракцијата со одредени делови на страната.

Интернет пребарувачот на посетителот на страната може да биде нагоден да ги одбива колачињата, односно да предупредува за нивното појавување, а тие во секој момент можат да се избришат од уредот на посетителот.

Во некои случаи, колачињата се потребни за правилно функционирање на интернет страната.

Изберете дали се согласувате да се користат колачиња (cookies)