Јавни набавки
ЈЗУ Поликлиника на секундарно ниво „ЖЕЛЕЗАРА“ –Скопје врши јавни набавки (ЈН) согласно планот за јавни набавки.

Деталните информации ќе ги најдете на веб-страната на Бирото за јавни набавки.

Изберете опција за интеграција за која сте интегрирани на Вашиот веб сајт или сакате да се интегрирате:
 
Планирани набавки
https://e-nabavki.gov.mk/InstitutionGridData.aspx#/ciAnnouncementPlansGrid/1487bf9b-1a43-4bc7-bd54-
 
Објавени огласи
https://e-nabavki.gov.mk/InstitutionGridData.aspx#/ciAnnouncementsGrid/1487bf9b-1a43-4bc7-bd54-5791ff79593d
 
 
Склучени договори
https://e-nabavki.gov.mk/InstitutionGridData.aspx#/ciContractsGrid/1487bf9b-1a43-4bc7-bd54-5791ff79593d
 
Реализирани договори
https://e-nabavki.gov.mk/InstitutionGridData.aspx#/ciRealizedContractsGrid/1487bf9b-1a43-4bc7-bd54-5791ff79593d