ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
Е-ПОШТА
contact@jzuzelezara.mk
ТЕЛЕФОН
++ 389 (0)2 2657 051

Пребарајте на нашата веб страна

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

 

  Службено лице за посредување со информации од јавен карактер
Ева Тимовска
infojk@jzuzelezara.mk
++389 (0)2 2657 000
   
БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

 

ПРЕВЗЕМЕТЕ - pdfОбразец за писмено барање за пристап до информации од јавен карактер (.pdf - формат)
ПРЕВЗЕМЕТЕ - docОбразец за писмено барање за пристап до информации од јавен карактер (.doc - формат)
ПРЕВЗЕМЕТЕ - odtОбразец за писмено барање за пристап до информации од јавен карактер (.odt - формат)

 

ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

 

ПОГЛЕДНЕТЕ - ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ
ПОГЛЕДНЕТЕ - ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ПОГЛЕДНЕТЕ - ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КОЗМЕТИЧКИТЕ ПРОИЗВОДИ
ПОГЛЕДНЕТЕ - ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ ВО СНАБДУВАЊЕТО СО КРВ
ПОГЛЕДНЕТЕ - ЗАКОН ЗА БИОМЕДИЦИНСКО ПОТПОМОГНАТО ОПЛОДУВАЊЕ
ПОГЛЕДНЕТЕ - ЗАКОН ЗА ДОБРОВОЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
ПОГЛЕДНЕТЕ - ЗАКОН ЗА ЕВИДЕНЦИИ ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО
ПОГЛЕДНЕТЕ - ЗАКОН ЗА ХЕМИКАЛИИ
ПОГЛЕДНЕТЕ - ЗАКОН ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
ПОГЛЕДНЕТЕ - ЗАКОН ЗА КОМПЛЕМЕНТАРНА И АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА
ПОГЛЕДНЕТЕ - ЗАКОН ЗА КОНТРОЛА НА ОПОЈНИ ДРОГИ И ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ
ПОГЛЕДНЕТЕ - ЗАКОН ЗА ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СРЕДСТВА
ПОГЛЕДНЕТЕ - ЗАКОН ЗА КОНТИНУИРАНОТО СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ДОКТОРИТЕ НА МЕДИЦИНА
ПОГЛЕДНЕТЕ - ЗАКОН ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ
ПОГЛЕДНЕТЕ - ЗАКОН ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТА
ПОГЛЕДНЕТЕ - ЗАКОН ЗА ПРЕКУРЗОРИ
ПОГЛЕДНЕТЕ - ЗАКОН ЗА САНИТАРНАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА ИНСПЕКЦИЈА
ПОГЛЕДНЕТЕ - ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ
ПОГЛЕДНЕТЕ - ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ И РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ
ПОГЛЕДНЕТЕ - ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД ПУШЕЊЕТО
ПОГЛЕДНЕТЕ - ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
ПОГЛЕДНЕТЕ - ЗАКОН ЗА ЗЕМАЊЕ И ПРЕСАДУВАЊЕ НА ДЕЛОВИ НА ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ
ПОГЛЕДНЕТЕ - ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

 

FZO ЦЕНОВНИК НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ

 

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО  МОЈ ТЕРМИН  ЈАВНИ НАБАВКИ  Слободен Пристап

 

Контакт информации

 

BANER WEB

   
ул. 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР. 18
1000 СКОПЈЕ
++ 389 (0)2 2657 051 / информации
++ 389 (0)2 2657 000 / директор
contact@jzuzelezara.mk
Локација

 

СОГЛАСНОСТ ЗА КОЛАЧИЊА (COOKIES)

Интернет страната www.jzuzelezara.mk може да користи т.н. колачиња (cookies) за да се подобри прелистувањето, да се зачуваат одредени кориснички поставувања и да се поедностави интеракцијата со одредени делови на страната.

Интернет пребарувачот на посетителот на страната може да биде нагоден да ги одбива колачињата, односно да предупредува за нивното појавување, а тие во секој момент можат да се избришат од уредот на посетителот.

Во некои случаи, колачињата се потребни за правилно функционирање на интернет страната.

Изберете дали се согласувате да се користат колачиња (cookies)