ЛАБОРАТОРИЈА
Е-ПОШТА
contact@jzuzelezara.mk
ТЕЛЕФОН
++ 389 (0)2 2657 051

Пребарајте на нашата веб страна

ДИЈАБЕТ 

 

ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ:
++ 389 (0)2 2657 021 и ++ 389 (0)76 488 984

 

Во склоп на Поликлиниката функционира и лабараторија каде што се изработува широка палета хематолошки, биохемиски и имунолошки испитувања.

Хематолошки оддел
Во хематолошкиот оддел на лабараторијата се врши широк спектар рутински и специјализирани лабораториски услуги за испитување крв (комплетна крвна слика) и урина.
Биохемиски оддел
Во биохемискиот оддел, опремен со наjсофистицирани биохемиски апарати, се врши ипитување на следниве биохемиски параметри: глукоза, уреа, креатинин, мокрачна киселина, холестерол (HDL I LDL), триглицериди, електролити (натриум, калиум, јониизиран калциум), вкупен калциум и серумско железо, AST, ALT, алкална фосфата, CK-NAK, CK-MB, LDH, амилаза, RF,CRP,ASO, Hba1c.
Оддел за имунологија
На одделот за имунологија се врши одредување голем број туморски маркери (PSA, CEA CEA19-9), маркери за хепатитис B и C, и хормони (TSH, FT4, тироидни антитела.
   
ИЗДАВАЊЕ РЕЗУЛТАТИ

Резултатите, зависно од времето потребно за изработка на анализата, се изработуваат најдоцна во рок од 24 часа или се готови истиот ден до 14:00 часот.

Овозможено е и електронско издавање резултати потребно е само пациентот при прием во лабараторијата да остави e-mail адреса на која ќе му бидат испратени резулататите во времето предвидено за издавање.

Резулататот преку Мој термин секојдневно се испраќа и до лекарот кој што го упатил пациентот во нашата лабараторија .

 

Контакт информации

 

BANER WEB

   
ул. 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР. 18
1000 СКОПЈЕ
++ 389 (0)2 2657 051 / информации
++ 389 (0)2 2657 000 / директор
contact@jzuzelezara.mk
Локација

 

СОГЛАСНОСТ ЗА КОЛАЧИЊА (COOKIES)

Интернет страната www.jzuzelezara.mk може да користи т.н. колачиња (cookies) за да се подобри прелистувањето, да се зачуваат одредени кориснички поставувања и да се поедностави интеракцијата со одредени делови на страната.

Интернет пребарувачот на посетителот на страната може да биде нагоден да ги одбива колачињата, односно да предупредува за нивното појавување, а тие во секој момент можат да се избришат од уредот на посетителот.

Во некои случаи, колачињата се потребни за правилно функционирање на интернет страната.

Изберете дали се согласувате да се користат колачиња (cookies)