ИСТОРИЈАТ
Е-ПОШТА
contact@jzuzelezara.mk
ТЕЛЕФОН
++ 389 (0)2 2657 051

Пребарајте на нашата веб страна

BANER JZU ZELEZARA W

 

Здравствена станица Железара - Скопје е формирана во 1967 година, како дел од комплекот Рудници и Железарница „Скопје“. Со трансформација на опшествениот капитал, здравствената станица се издвојува како посебен правен субјект во 1993 година, кога Владата на Република Македонија ги превзема основачките права од Рудници и Железарница и таа станува дел од јавниот здравствен сектор, со цел назив ЈЗУ Здравтвена станица Железара-Скопје.

ЈЗУ Поликлиника на секундарно ниво Железара – Скопје, денес претставува значаен сегмент од здравствениот систем, која обезбедува здравствени услуги на примарно и секундарно ниво на здравствена заштита.

На примарно ниво се обезбедува здравствена заштита на населението, на вработени и пензионери, со матични доктори од општа медицина, стоматологија и гинекологија, кои со трансформацијата на примарната здравствена заштита работат како концесионери во установата.

На секундарно ниво ЈЗУ Поликлиника на секундарно ниво Железара – Скопје, обезбедува специјалистичко консултативна здравствена заштита која се извршува на високо професионално и стручно ниво. Таа овозможува здравствена заштита и унапредување на здравјето, навремено лекување, континуирано следење на здравствената состојба на населението.

 

 

Контакт информации

 

BANER WEB

   
ул. 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР. 18
1000 СКОПЈЕ
++ 389 (0)2 2657 051 / информации
++ 389 (0)2 2657 000 / директор
contact@jzuzelezara.mk
Локација

 

СОГЛАСНОСТ ЗА КОЛАЧИЊА (COOKIES)

Интернет страната www.jzuzelezara.mk може да користи т.н. колачиња (cookies) за да се подобри прелистувањето, да се зачуваат одредени кориснички поставувања и да се поедностави интеракцијата со одредени делови на страната.

Интернет пребарувачот на посетителот на страната може да биде нагоден да ги одбива колачињата, односно да предупредува за нивното појавување, а тие во секој момент можат да се избришат од уредот на посетителот.

Во некои случаи, колачињата се потребни за правилно функционирање на интернет страната.

Изберете дали се согласувате да се користат колачиња (cookies)