ВИЗИЈА, МИСИЈА И ЦЕЛИ
Е-ПОШТА
contact@jzuzelezara.mk
ТЕЛЕФОН
++ 389 (0)2 2657 051

Пребарајте на нашата веб страна

BANER JZU ZELEZARA W

 

ВИЗИЈА

 

Визијата на ЈЗУ Поликлиника на секундарно ниво Железара – Скопје e да обезбеди здравствена заштита и исклучителна услуга за целата заедница по најсовремени медицински стандарди.

Продолжување, проширување и подобрување во пружањето на здравствените услуги преку медицина базирана на докази, едукации и доекипирање со нови млади специјалистички кадри.

 

МИСИЈА

 

Мисијата на ЈЗУ Поликлиника на секундарно ниво Железара – Скопје е да обезбеди секојдневна високо квалитетна и посветена грижа за секој пациент, во секое време.

Да обезбеди одржлив здравствен систем достапен за сите пациенти. Секојдневно да придонесува за здравјето и благосостојбата преку обезбедување на најдобра грижа за секој пациент преку медицина базирана на докази, високo образуван кадар и примена на иновации и истражувања.

 

ЦЕЛИ

 

Продолжување, проширување и подобрување во пружањето на здравствените услуги преку медицина базирана на докази, едукации и доекипирање со нови млади специјалистички кадри.

Да обезбеди одржлив здравствен систем достапен за сите пациенти.

 

Контакт информации

 

BANER WEB

   
ул. 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР. 18
1000 СКОПЈЕ
++ 389 (0)2 2657 051 / информации
++ 389 (0)2 2657 000 / директор
contact@jzuzelezara.mk
Локација

 

СОГЛАСНОСТ ЗА КОЛАЧИЊА (COOKIES)

Интернет страната www.jzuzelezara.mk може да користи т.н. колачиња (cookies) за да се подобри прелистувањето, да се зачуваат одредени кориснички поставувања и да се поедностави интеракцијата со одредени делови на страната.

Интернет пребарувачот на посетителот на страната може да биде нагоден да ги одбива колачињата, односно да предупредува за нивното појавување, а тие во секој момент можат да се избришат од уредот на посетителот.

Во некои случаи, колачињата се потребни за правилно функционирање на интернет страната.

Изберете дали се согласувате да се користат колачиња (cookies)